Finance, Risk & Compliance

De wereld om ons heen, de markt, de eisen aan dienstverlening en dus ook MN verandert snel. Elke verandering brengt naast kansen vaak ook risico’s met zich mee. De mensen van MN signaleren veel van die risico’s zelf in hun dagelijkse werk en lossen die op als dat kan, of zorgen voor een gecoördineerde en deskundige aanpak.

Onze specialisten van Finance, Risk & Compliance weten uit ervaring dat risico’s in het dagelijks werk onvermijdelijk zijn en fouten menselijk, maar ze willen risico’s tegelijkertijd ook inzichtelijk maken en beheersbaar houden. Niet zozeer door strenge regels en controles, maar vooral door het risicobewustzijn bij de mensen van MN te stimuleren.

Ik ben Imran.

Binnen een bedrijf als MN moeten alles en iedereen goed met elkaar samenwerken. Mensen, processen en IT-systemen. Dat is wat ik onderzoek als Internal Auditor en waarover ik rapporteer aan de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de opdrachtgevers. De kernvraag is of alles gaat zoals het moet gaan. Soms ga ik heel diep de details in, soms kijk ik met een helikopterview naar de centrale thema’s. Maar altijd vanuit de optiek en in het belang van de deelnemer. Daar doe ik het voor.Imran Nashir
Internal Auditor

Finance, Risk & Compliance-collega’s zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in risicomanagement. Dat is van fundamenteel belang om de kwaliteit en continuïteit van MN’s dienstverlening zeker te kunnen stellen.

Ik ben Jacqueline.

Als manager sta ik voor verbinding. Mijn visie is dat een fijne samenwerking en betrokkenheid van collega’s leidt tot goede resultaten. Door positieve energie te geven aan teamleden en ze verantwoordelijkheidsgevoel te geven, creëer ik een prettige en veilige werkomgeving waarin collega’s zich kunnen uiten en ontwikkelen. Want elke dag een stapje beter, draagt bij aan effectievere processen en efficiënter werken. Met het uiteindelijke doel om de kosten omlaag te brengen voor onze opdrachtgevers en niet in de laatste plaats voor onze deelnemers.


Jacqueline de Kievit
Manager Accounting & Reporting

Werken bij MN?

Bij MN werk je aan de wereld van morgen. Wil jij deel uitmaken van een dynamische en vooruitstrevende organisatie? Ontdek dan onze vacaturewebsite voor uitgebreide informatie over onze vakgebieden, arbeidsvoorwaarden, en natuurlijk de actuele vacatures.

Bezoek onze vacaturewebsite en vind jouw nieuwe uitdaging bij MN!

Top