#

Ik ben Ramon
Ik werk bij MN

En wat ik doe,
doet ertoe.
Vacatures

Wij zijn MN, de derde pensioenuitvoeringsorganisatie van Nederland en de grootste in de marktsector.

We zijn groot genoeg om een invloedrijke marktspeler te zijn en klein genoeg om de menselijke maat te behouden. We hebben een sterk maatschappelijk gericht profiel: duurzaamheid is vanzelfsprekend in ons denken en werken. We beheren een (pensioen)vermogen van circa € 140 miljard. We werken in het verlengde van pensioenfondsbesturen en sociale partners. 

Bij MN passen ondernemende professionals die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen resultaten en die van het team. Professionals die flexibel inspelen op de ontwikkelingen van de dag en het lange termijn doel voor ogen houden. 

Wij zoeken mensen die authentiek zijn en bijdrage willen leveren aan ons maatschappelijke doel. 

Over MN

Onze uitdaging 

De pensioensector gaat de komende jaren over naar een nieuw stelsel, waarmee het pensioen veel dichter bij de deelnemers komt.  Dit betekent dat we als Vermogensbeheerders direct en op individueel niveau met pensioengerechtigden gaan communiceren, maar ook met werkgevers en andere stakeholders.  

Daarnaast heeft MN een ambitieuze strategie waarin digitalisering en duurzaam beleggen twee absolute speerpunten zijn. 

Kortom, uitdagingen en kansen genoeg komende jaren als je komt werken bij MN!

Diversiteit & Inclusiviteit


Wij geloven in de kracht van verschillende perspectieven en bijdragen van mensen met verschillende achtergronden. Die verschillen maken ons sterker en creatiever.

We geloven in de opbrengst van ‘diversiteit in denken’.  We vragen van medewerkers een open houding naar de ander toe en oprechte interesse in elkaar. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij MN.