Fund manager Equities

Fund manager Equities

Wil jij jouw beleggingshorizon verbreden en je specialiseren als kwantitatieve aandelenspecialist? Start als Fund Manager bij Equity Management & Research, onderdeel van het aandelenteam binnen Asset Management

 • Den Haag
 • Vermogensbeheer
 • 40
MN beheert een pensioenvermogen van circa 180 miljard euro. Hiermee is MN een van de grootste vermogensbeheerders van Nederland. Dit doen we vanuit een focus om rendement te behalen voor onze deelnemers. Toch is financieel rendement alleen niet zaligmakend, onze beleggingskeuzes moeten ook een maatschappelijke meerwaarde hebben. Als deze zienswijze bij je past, is de volgende rol mogelijk voor jou weggelegd!

De rol
Als Fund Manager Equities bij MN ben jij ongeveer de helft van je tijd bezig zijn met beheertaken en de andere helft werk je aan analyses en onderzoeksvraagstukken. Je beheert en optimaliseert omvangrijke passieve aandelenportefeuilles die benchmarks repliceren. Waarbij maatwerk geboden is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de klantwensen. Dit behoort tot het dagelijks beheer (Equity Management). Daarnaast verricht je onderzoek, waarbij je vanuit een adviserend perspectief kijkt naar hoe de benchmarks zijn vormgegeven en aansluiten op specifieke klantmandaten, rendementsdoelstellingen en ESG ambities. Een kleine greep uit jouw activiteiten:

Beheer activiteiten: 
•    Nalopen van systematische (bedrijfs)processen zoals corporate actions, dividenden, herijkingen en andere processen die zich afspelen met de aandelen die worden beheerd;
•    Verzorgen van rapportages, zowel voor opdrachtgevers als voor andere stakeholders.

Onderzoek & Analyse activiteiten:
•    Analyseren of keuzes recht doen aan de doelstellingen en waar nodig benchmarks nog robuuster maken zodat ze beter aansluiten bij passieve aandelen en ESG-strategie; 
•    Kritisch analyseren van aandelenportefeuilles en adviseren over kansen en/of bedreigingen, inclusief gevoeligheid voor marktschokken dan wel lange termijn (mega)trends

Ook participeer je binnen multidisciplinaire projectteams, bijvoorbeeld in het kader van verdere productontwikkeling. Het Internal Equities team geldt als dé interne thought-leader als het aankomt op aandelen, met oog voor lange termijn en maatschappelijke ontwikkelingen.  

Jouw profiel
Je bent nieuwsgierig en leergierig met analytische kwaliteiten om inzichten naar overtuigende procesverbeteringen, rapportages en adviezen te vertalen. Je wilt dat talent inzetten in een dynamische omgeving waarbinnen niet alleen het aandeelhoudersbelang prevaleert, maar de maatschappij als geheel. Je bent kwantitatief onderlegd, bedreven in data tooling en kan helemaal opgaan in het analyseren van verbanden. Als persoon ben je samenwerkingsgericht, nuchter en open.

Achtergrond en competenties
•    Academische achtergrond (MSc of hoger)
•    Bij voorkeur enkele jaren relevante werkervaring en begrip van processen rondom trading van aandelen
•    Beheersing van tenminste één programmeertaal (Python, SQL, Matlab/Stata/R, Excel VBA of andere programmeertaal)
•    Aantoonbare affiniteit met onderzoek of kwantitatieve analyses

Jouw werkomgeving
Als Fund Manager binnen Equity Management & Research ben je onderdeel van het Internal Equities team. Je hebt 12 directe collega’s, verdeeld over verschillende aandachtsgebieden. Je mag rekenen op een moderne werkomgeving, inclusief uitzicht op de Haagse skyline, royale ontwikkelkansen en aantrekkelijke extra’s, zoals een inpandige sportschool. Jij werkt afwisselend vanuit huis en vanuit ons kantoor in hartje Den Haag, afhankelijk van de geldende maatregelen. 

Als MN’er mag je rekenen op
•    Marktconform salaris, op basis van 36 of 40 uur per week;
•    Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 13e maand, pensioenregeling en collectieve ziektekostenverzekering;
•    Persoonlijk opleidingsbudget (we zien graag dat je je blijft ontwikkelen);
•    Moderne werkomgeving gefaciliteerd op werk en thuis;
•    Sportschool inbegrepen;
•    Mogelijkheid om (gedeeltelijk) thuis te werken.

Contact
Solliciteer via de button en upload je CV en motivatie. Zien we voldoende raakvlakken, dan nodigen we je graag uit voor een nadere kennismaking. Heb je eerst nog vragen over deze functie of de sollicitatieprocedure? Mail ze naar Cornelie de Boer via recruitment@mn.nl.
 
Fund Manager Equities
Do you want to extend your horizon and specialize as a quantitative equities specialist? Start as a Fund Manager at Equity Management & Research and be part of the Equities team within MN's Asset Management.
 
MN manages pension assets of roughly 180 billion euros. With this, MN is one of the largest asset managers in the Netherlands. We execute this from a return focus for our clients. However, we extend returns from just financial performance by also integrating societal relevance in a context of responsible investing and governance. If this point of view suits you, the following role might suit you!
 
About the role
As a Fund Manager Equities at MN, you engage around half of your time managing the assets, while the other half participates in research questions and analyses. You manage sizeable passive portfolios that recreate benchmarks and execute optimization processes. These actions are essential to provide a high level of customization to our clients. The other responsibilities are to conduct own analyses. You advise and provide critical thinking in establishing the benchmarks while taking into account specific conditions, performance requirements, and ESG ambitions. A small summary of your activities:
 
Management activities:
 • Execute systematic processes such as corporate actions, dividends, rebalances, and any other direct relevant process when managing a portfolio of stocks;
 • Present reports for both direct colleagues and other stakeholders.
Research:
 • Analyses of various financial and non-financial criteria, improving alignment to the mandate and ESG strategy;
 • From the perspective of the equities market, critical thinking of opportunities and threats, particularly for market risk and long-term trends.
You will also participate in projects that include specialists from different fields to provide in-house expertise. The equities team is regarded as a thought-leader to give input to the firm on the latest equities developments, helping to rationalize a standpoint.
 
Your profile
You are curious, like to learn, and have analytical capabilities to provide insights for process improvements, reports, and deductive-based recommendations. You want to apply yourself in a dynamic setting and environment where firm shareholders and stakeholders are intertwined. You are well versed in quantitative analyses, data tools and enjoy theorizing the meaning of correlation of variables. You are down-to-earth and can work well in team settings.
 
Prerequisite skills and experiences
 • Academic background (MSc or higher)
 • Prior work experience in quantitative analyses or trading of equities is a plus but no necessity
 • The ability to work with at least one programming language such as Python, SQL, Matlab/Stata, R, Excel VBA would be strongly considered
 • A proven affinity with research or quantitative analyses
Your work environment
As a fund manager within Equity Management & Research, you are part of the Internal Equities team. You have 12 direct colleagues who are divided between different specializations. You can expect extra benefits as a modern work environment, a great view of the Hague skyline, an education budget, and an in-house sports facility. You can work from home or our office at the heart of The Hague.

You can expect
 • Competitive salary, based on 36 or 40 hours per week
 • Excellent primary and secondary benefits, such as 13th month, pension, and collective health insurance
 • Personal education budget (we want to see you grow)
 • A modern work environment at the office and home
 • Sport facility
 • Possibility to (partly) work from home
 How to apply
Apply now and upload your resume and a motivational letter. We will gladly invite you if we think you have a good fit for the role. Please get in touch with Cornelie de Boer if you have any questions about the job application or application process through recruitment@mn.nl.