Pensioenen

MN verzorgt de volledige pensioenadministratie voor zo’n anderhalf miljoen deelnemers in de sectoren Metaal & Techniek en Maritiem. Dat wil zeggen dat we premies innen voor de deelnemers van de pensioenfondsen PMT  en Koopvaardij, de rechten van deelnemers bijhouden en maandelijks hun pensioenen uitkeren. Belangrijkste missie daarbij is een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs.

Het is voor onze opdrachtgevers belangrijk om inzicht te hebben in de kwaliteit van de uitvoering. Om dit inzicht te krijgen worden serviceafspraken gemaakt over tijdigheid en effectiviteit van de belangrijkste processen. De serviceafspraken met onze opdrachtgevers weerspiegelen de ambitie van MN om de dienstverlening steeds verder te verbeteren, zodat de deelnemers en pensioengerechtigden altijd op tijd krijgen waar ze recht op hebben.MN steekt daarnaast veel energie in de verbetering van de datakwaliteit en datamanagement. Door middel van structurele controles wordt getoetst of de kwaliteit van de administratie juist is.

Ik ben Wendy,
ik werk bij MN.

En wat ik doe,
doet ertoe.

Ik haal er voldoening uit dat ik ervoor kan zorgen dat mijn collega’s van Pensioenadministratie hun werk zo goed mogelijk kunnen doen voor deelnemers en werkgevers. Bij MN krijg ik alle kansen om mezelf te ontwikkelen en te blijven groeien. Daar heb ik bijvoorbeeld een eigen Individueel Ontwikkelbudget voor. Werken bij MN betekent voor mij ook een veilige omgeving, een fijne werksfeer en leuke collega’s. En ik geniet elke dag weer van het adembenemende uitzicht over Den Haag en de verticale tuin in het pand, ook niet verkeerd..!

Wendy Broere
Secretaresse Pensioenen en Verzekeringen


Vacatures 
#

Verandering

Pensioen is volop in verandering. Daarom is het van vitaal belang dat MN op tijd is voorbereid en elk scenario voor de impact van een nieuw stelsel op de pensioenuitvoering goed in beeld heeft. Zo is er steeds meer behoefte aan transparantie en verantwoording, hebben individualisering en flexibiliteit een grote impact en is de druk om de uitvoeringskosten steeds verder te verlagen onverminderd hoog.

Bij Pensioenen werken mensen met “hart voor de harde werker”, zoals ook op ons pand staat. Betrokken en bevlogen medewerkers die echt weten voor wie ze aan het werk zijn: de werkgevers en werknemers binnen de metaalsector en de koopvaardij. Er wordt gevoeld dat, wat we doen een maatschappelijk belang dient.

Het nieuwe pensioenstelsel

We bereiden ons samen met Vermogensbeheer voor op de implementatie van het nieuwe pensioenakkoord. En als tussenstap zijn we in 2023 met Informatievoorziening volop de implementatie van een nieuw administratiesysteem aan het voorbereiden, zodat we klaar zijn voor de volgende grote verandering: implementatie van het nieuwe pensioenakkoord. 

Met meer keuzevrijheid voor deelnemers is het belangrijk om onze doelgroepen beter te kennen dan wie ook. We zullen in staat moeten zijn op het juiste moment met de juiste persoon op een relevante manier te communiceren tegen lagere kosten. Data gedreven werken, selfservice en geautomatiseerde communicatie zijn daarvoor vereisten en daar zal de komende jaren dan ook in worden geïnvesteerd. 

Uiteraard verliezen we de menselijke component hierbij niet uit het oog: nog steeds zullen we, waar het echt waarde toevoegt, het persoonlijke contact inzetten.