#

Ik ben Imran,
ik werk bij MN.

En wat ik doe,
doet ertoe.

Binnen een bedrijf als MN moeten alles en iedereen goed met elkaar samenwerken. Mensen, processen en IT-systemen. Dat is wat ik onderzoek als Internal Auditor en waarover ik rapporteer aan de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de opdrachtgevers. De kernvraag is of alles gaat zoals het moet gaan. Soms ga ik heel diep de details in, soms kijk ik met een helikopterview naar de centrale thema’s. Maar altijd vanuit de optiek en in het belang van de deelnemer. Daar doe ik het voor.

Imran Nashir
Internal Auditor


Vacatures 

Finance, Risk & Compliance

De wereld om ons heen, de markt, de eisen aan dienstverlening en dus ook MN verandert snel. Elke verandering brengt naast kansen vaak ook risico’s met zich mee. De mensen van MN signaleren veel van die risico’s zelf in hun dagelijkse werk en lossen die op als dat kan, of zorgen voor een gecoördineerde en deskundige aanpak.

Onze specialisten van Risk & Compliance weten uit ervaring dat risico’s in het dagelijks werk onvermijdelijk zijn en fouten menselijk, maar ze willen risico’s tegelijkertijd ook inzichtelijk maken en beheersbaar houden. Niet zozeer door strenge regels en controles, maar vooral door het risicobewustzijn bij de mensen van MN te stimuleren.

Risk & Compliance-collega’s zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in risicomanagement. Dat is van fundamenteel belang om de kwaliteit en continuïteit van MN’s dienstverlening zeker te kunnen stellen.