Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Mn Services N.V. te Den Haag.

De informatie op deze website is ontleend aan door MN betrouwbaar geachte bronnen. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. MN aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van MN. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af. Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing waaronder, maar niet uitsluitend, de Wet Computercriminaliteit en de Auteurswet. Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij MN.