MN is een professionele organisatie en dat betekent dat de centrale afdelingen ervoor zorgen dat de noodzakelijke randvoorwaarden en primaire processen optimaal worden geborgd tegen minimale kosten. Deze unit bestaat uit de afdelingen Ris & Compliance, Finance & Control, Strategie, Inkoop, Facility Management, Juridische zaken, Advies & Actuariaat en HR. 

Al deze afdelingen werken nauw samen met de kernactiviteiten van MN (Vermogensbeheer en Pensioenen). Er werken in totaal ongeveer 150 medewerkers verdeeld over de verschillende afdelingen. 

Daar wordt continue gekeken naar wat beter, slimmer en anders kan in de facilitering van de kernactiviteiten. Daarnaast worden externe ontwikkelingen (wet- en regelgeving, ontwikkelingen in de samenleving) vertaald naar verbeteringen in processen en dienstverlening aan de organisatie MN.

#

Ik ben Pim,
ik werk bij MN.

En wat ik doe,
doet ertoe.

Als gebouwbeheerder van MN voel ik mij verantwoordelijk voor het welzijn van de medewerkers in ons kantoor. Een gezonde en veilige werkomgeving zorgt voor een goed werkklimaat, letterlijk en figuurlijk. Licht, lucht, geluid, temperatuur; alles moet in goede balans zijn en zonder dat dit ten koste gaat van het comfort. Bij MN hebben we veel aandacht voor MVO. Onze CO2-score is bijvoorbeeld steeds belangrijker geworden. Ik ben er trots op dat we in een gebouw werken met energielabel A. Daar hebben we met elkaar hard aan gewerkt.

Pim van den Hout
Gebouwbeheerder


Vacatures 

Bij de corporate staf werken mensen die bereid zijn mee te gaan in de veranderingen van een complexe sector. Sterker nog, zij voelen zich uitgedaagd door die complexiteit en beseffen als geen ander dat verandering noodzakelijk is om op de lange termijn een top drie uitvoerder te blijven. Die complexiteit vraagt tegelijkertijd om vasthoudendheid en politieke sensitiviteit.


#

Ik ben Arjen,
ik werk bij MN.

En wat ik doe,
doet ertoe.

Wat mij drijft is dat ik steeds meer vorm en inhoud kan geven aan het maatschappelijk profiel van MN. Van energietransitie tot diversiteit op de werkvloer of schone mobiliteit, van led-verlichting met sensoren in het hele gebouw tot duurzaamheidseisen aan leveranciers: ik haal voldoening uit elk afzonderlijk resultaat dat we vanuit onze duurzaamheidsambities realiseren. Met elkaar dragen we bij aan een betere wereld op de langere termijn, en als ik dat dichtbij kan combineren met het zorgen voor een fijne en gezonde werkdag voor MN-ers, ben ik in m’n element.

Arjen van ’t Klooster
Facilities Manager


Vacatures 

Bij alles wat we doen staat een goede afstemming en samenwerking tussen de opdrachtgevers en onze organisatie centraal. We nemen het voortouw bij het vormgeven en verduurzamen van klantrelaties, inclusief contractmanagement. We vertalen de wensen van de strategische partners naar contractafspraken. We houden de uitvoerbaarheid van deze afspraken nauwlettend in de gaten en bewaken de kwaliteit van projecten en producten. We kijken uiteraard naar de toekomst. Met data-analyse en data-science worden scenario’s geschetst waarmee we in de gaten houden in hoeverre de bestaande MN-diensten in overeenstemming zijn met de ontwikkelingen om ons heen. Dat kan ook leiden tot de ontwikkeling van nieuwe diensten.